S A N I T K A
Dopravná zdravotná služba G+G, s.r.o.
Prevoz sanitkou - služby

Prevoz sanitkou poskytujeme v rámci celej Slovenskej republiky

 • požiadavky na prepravu príjmame NON-STOP, 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • prevoz sanitkou realizujeme modernou technikou – sanitnými vozidlami značky Mercedes Benz a Volkswagen s klimatizáciou, ktoré sú vybavené prístrojovým vybavením podľa platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
 • prevoz sanitkou zabezpečujeme do nemocníc aj do domáceho ošetrenia
 • prevoz sanitkou je ideálny na hospitalizáciu, dialýzu, kúpeľnú liečbu a pod.

Prevoz sanitkou zabezpečujeme:

 • pre ranených a chorých v rámci celej SR a repatriačne aj po celej EÚ do SR aj zo SR
 • pre invalidných a ťažko mobilných pacientov
 • s kvalifikovaným personálom

Ostatné služby

 • prevoz krvi a biologického materiálu
 • organizácia prevzatia pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia v SR
 • zdravotnícke služby pre poisťovne a cestovné kancelárie
 • zdravotnícka asistencia pre šport a kultúru